หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565
วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้พนักงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ กฟน.เขตบางบัวทอง และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกค่าย ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก 4) เส้นทางลำดับที่ 28 ถนนบางกรวย-ไทรน้อยฝั่งใต้ด้านการไฟฟ้าบางบัวทอง ระยะทาง 12.50 กิโลเมตร บนเสาไฟฟ้าจำนวน 560 ต้น (เดิมแจ้งไว้ 573 ต้น) ซึ่งการประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมการฯ จึงจะประเมินผ่านระบบต่อไป การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานเป็นอย่างดี เบื้องต้นคาดว่าผลการประเมินจะได้คะแนนเกินกว่าร้อยละ 90

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270