หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้พนักงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคประกอบด้วย น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ นนผ. ก3 นายวรพล ศรีศรัทธา จนท.ตรวจสอบฯ และนายถิร เฉลิมรัตน์ พขร. ร่วมกับ กฟน. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก 4) ลำดับที่ 26 ถนนพิบูลสงคราม (สี่แยกพระราม5 วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์) - แยกท่าน้ำนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์  ระยะทาง 1.54 กิโลเมตร บนเสาไฟฟ้าจำนวน 59 ต้น โดยการประเมินพบว่ายังมีจุดที่ไม่เรียบร้อย คณะกรรมการจึงมีมติให้ผู้ประกอบการกลับไปแก้ไขก่อนจะนัดหมายประเมินอีกครั้ง ผู้ประกอบการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ตลอดเส้นทาง ซึ่งการประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270