หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุดปราการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :26/05/2565
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุดปราการ
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัด ดังนี้
1. เวลา 10.30น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการฯจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุม ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom app. ในที่ประชุมมีประเด็นที่สำคัญ คือเรื่องการติดเชื้อและเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ประธานแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็จขอให้เข้มงวดตามมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดด้วย และความสำเร็จในการจัดซ้อมแผนอัคคีภัยบนอาคารสูง ซึ่ง ภภ.เขต 11 ได้ลงพื้นที่และประสาน ผปก.จัดระเบียบสายด้านหน้าทางเข้าอาคารซ้อมแผนดังกล่าวด้วย
2. เวลา 10.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบหมายให้นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล นตป.ก1 หน.งานตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุดปราการ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุดปราการ โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom app. โดยในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญคือการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการ การค้นหา และการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้น ขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการให้เข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

001-(2).jpg

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270