หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารกับ กฟภ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
ร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารกับ กฟภ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ขวัญจิตร์ นผภ. น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และนายวรพล ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับ กฟภ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 4  กฟภ.ปทุมธานี โดยมีสาระที่สำคัญดังนี้
1. จังหวัดปทุมธานีจะจัดพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดระเบียบสายสื่อสาร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ กฟภ.ปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งในการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน กสทช. ไตรมาส 3 เฟส 3 จำนวน 4 เส้นทาง
1.2 โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด ที่ กฟภ.ปทุมธานี กำหนด โดยจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร 9 จุดเสี่ยงนี้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
2. กฟภ. ปทุมธานี แจ้งในที่ประชุมว่า ณ วันนี้ได้ดำเนินการติดตั้งคอนพาดสายสื่อสารเสร็จแล้ว 90% คาดว่าในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นี้จะติดตั้งเสร็จครบ 100%
3. สำนักงาน กสทช. เขต 11 จะได้จัดเตรียมรถยนต์พร้อมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมพิธี Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ต่อไป

001-(1).jpeg

002.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270