หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี 2564
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี 2564
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจยกย่องและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ ทุ่มเท เพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในค่านิยมของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

001-(1).jpg

002-(1).jpg
002.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270