หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
พิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
พิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากลดีเด่นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 133 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัย และได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเลิศ (Certificate of Cyber Safety) ทั้งสิ้นจำนวน 34 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลตามประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

299797421_5695470563805361_772910035309591530_n.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270