หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “U.S. - Thailand 6 GHz Spectrum Virtual Workshop” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :23/02/2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “U.S. - Thailand 6 GHz Spectrum Virtual Workshop” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
📢 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. Mr. Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Ms. Verinda Fike, USTDA Regional Director for the Indo-Pacific ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “U.S. - Thailand 6 GHz Spectrum Virtual Workshop” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Virtual Meeting
การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz การให้ความรู้และมุมมองประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง และการใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT) ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างที่จัดขึ้นวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Virtual Meeting
นายเสน่ห์ สายวงศ์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการอนุญาตและกำกับดูแลด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz ของไทย ซึ่ง กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบเชิงนโยบายให้กำหนดคลื่นความถี่ย่าน 5.925 -6.425 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป (unlicensed uses) ส่วนย่าน 6.425-7.125 GHz อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการจัดสรร โดยคำนึงถึงผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ภายใต้กรอบสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU World Radiocommunication Conferences: WRC) ซึ่งคาดว่าข้อมติจากผลการประชุม WRC-23 ในปี 2566 จะสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลคลื่นความถี่ 6 GHz ของไทยเพิ่มเติมต่อไป
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักงานกสทช.

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005-(1).jpg

006.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270