หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ติดตามการจัดระเบียบสารสื่อสารตามแผนสำนักงาน กสทช. 2565 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
ติดตามการจัดระเบียบสารสื่อสารตามแผนสำนักงาน กสทช. 2565 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3
วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 (ภภ.11) นำโดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ สำนักงาน กสทช. เขต 11 จัดประชุมติดตามการจัดระเบียบสารสื่อสารตามแผนสำนักงาน กสทช. 2565 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565 ไตรมาสที่ 4 เฟส 4 จำนวน 3 เส้นทาง ผ่าน nbtc Webex Meeting ณ สำนักงาน กสทช. เขต 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เขต และผู้ประกอบการโทรคมนาคมในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. กำหนดการตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกและนำไปยังที่เก็บสาย ทั้ง 3 เส้นทาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามแผนที่กำหนด ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ตามแผนวันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2565)
2. กำหนดการวันตรวจประเมินยังคงเป็นไปตามแผนฯ กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2565 (ตามแผนวันที่ 1 - 10 มกราคม 2566)
3. กำหนดหน้าที่ในการประสานงานสถานที่จัดเก็บสาย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดย กฟภ. ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ
          ในการจัดประชุมติดตามงานจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คาดว่าจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั้ง 3 เส้นทางให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270