หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 นำโดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม MOOVE 1 อาคาร MOOVE Event Centre โรงแรม เมย์ซัน เพลส จังหวัดสมุทรปราการ มีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภาคเช้ามีการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายพชร ศศิชาชยามร หน.ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ และ หัวข้อเรื่องแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ของสำนักงาน กสทช. โดย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 ภาคบ่ายมีการบรรยาย และฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TTX) โดยสำนักงาน ปภ.เขต1 ปทุมธานี และทีมงาน
          มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม ดังต่อไปนี้
1. สำนักงาน กสทช. เขต 11
2. สำนักงาน กสทช. ภาค 1
3. สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารข้อมูลกลาง 1200 Call center)
4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรปราการ
5. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด
6. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
7. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
8. บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
9. สมาคมวิทยุกระจายเสียงสมุทรปราการ
10. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
11. ชมรมบรรเทาสาธารณะภัยป้อมพระจุล CB
          ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมและฝึกซ้อมแผนเป็นอย่างดี
001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg

006.jpeg

007.jpeg

008.jpeg

009.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270