หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจังหว
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :17/11/2564
การร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
วันที่ 10 พ.ย. 64 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ในการร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธาน ร่วมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงนาม อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความร่วมมือและเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิรูปขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก เน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคอื่น ๆ ให้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน ชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานในการจัดการสุขภาพในทุกมิติเพื่อประชาชน นำไปสู่เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270