หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามกระบวนการการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2566
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามกระบวนการการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และนายสมบัติ ลีลาพตะ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขยายเวลาผู้ทดลองออกอากาศ กระบวนการกำกับดูแลเนื้อหารายการกิจการกระจายเสียงของสำนักงาน กสทช. แนวทางการออกอากาศการโฆษณาอาหาร/ยาของสถานีวิทยุกระจายเสียง และเงื่อนไขการโฆษณาหารายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการสาธารณะและชุมชน ให้กับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
          สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 11 จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามกระบวนการการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ความต้องการการสนับสนุนรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2566 มีกลุ่มเป้าหมายสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาต และสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองออกอากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. เขต 11 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 131 คน ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กสทช. จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 183 คน ผลการจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

01-(1).jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270