หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสัญจรสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/08/2565
การประชุมสัญจรสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ณ  โรงแรม เอ-วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม 
          การประชุมสัญจรสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในอนาคตในภาพรวมของ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัด โดยเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ประจำปี 2565  มีนโยบาย 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. ลดจำนวนเรื่องการรบกวนในกิจการโทรคมนาคม 
2. ลดการกระทำความผิดในการออกอากาศเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย
3. รณรงค์ ส่งเสริมให้ อปท. ใช้คลื่นความถี่ให้ถูกต้อง โดยเน้นไปที่แนวทางการกำกับดูแล การออกตรวจ และการออกหนังสือแจ้งเตือน
4. ยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาต
5. บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 1
6. จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุภาคกลาง (ต้นแบบ)
          การประชุมสัญจรดังกล่าว มีพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด
001-(1).JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270