หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. 2020 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
การประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. 2020 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
การประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. 2020 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เมื่อวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. 2020 (World Telecommunication Standardization Assembly : WTSA-20) ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสูงสุดของภาคมาตรฐานโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมติใหม่ การปรับแก้ไขข้อมติและยกเลิกข้อมติต่างๆ ด้านมาตรฐานโทรคมนาคม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม WTSA-20 นายไตรรัตน์ฯ ได้กล่าวขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ITU สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ของสำนักงาน กสทช. ในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (Plenipotentiary Conference) ที่จะมีขึ้นเดือนกันยายน 2565 นี้
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

003-(1).jpg

001-(1).jpg

002.jpg

004.jpg

005.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270