หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบรรยายโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
การบรรยายโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ศธ 02114/332 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเชิญผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 ไปเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.15 – 14.15 น. นั้น
          สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขวัญจิตร์ นนผ. ก1 เป็นตัวแทนในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการให้บริการ ของสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช.เขต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้กับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารอย่างไรเป็นเกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ สูงสุด 

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270