สัญญาณเรียกขาน
E24JPA เมื่อวันที่ 16/2/2558
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
[Error loading the WebPart 'AttachmentImageGallery' of type 'AttachmentImageGallery']
[Error loading the WebPart 'AttachmentImageGallery1' of type 'AttachmentImageGallery']
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นนทบุรี
53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    email : mtr_nb@nbtc.go.th    โทร : 0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876