หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามการข้อร้องเรียนเรื่อง V2K ของปร
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :25/10/2564
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามการข้อร้องเรียนเรื่อง V2K ของประชาชน จังหวัดนนทบุรี
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามการข้อร้องเรียนเรื่อง V2K ของประชาชน เวลา 13.15น. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของนายกลดบวร ขาวงาม ณ บริเวณบ้านบ้านเลขที่ 100/280 หมู่บ้านมณียา 4 ซอย 12/1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการตรวจสอบค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยมากและตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ตั้งแต่ 9 kHz ถึง 8 GHz ผลการตรวจสอบพบการใช้งานคลื่นความถี่ปกติ และไม่พบการใช้งานคลื่นความถี่แปลกปลอมหรือความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ร้องมีความพึงพอใจและเข้าใจสิ่งที่ทีมงานฯ อธิบาย พร้อมทั้งขอบคุณสำนักงาน กสทช. เขต 11 มาด้วย
LINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑.jpgLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__0.jpegLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__1.jpegLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__3.jpegLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__4.jpegLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__5.jpegLINE_ALBUM_V2K-นายกลดบวร-ขาวงาม-121064-หมู่บ้านมนียา_๒๑๑__9.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270