หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11
สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารตกหล่นกีดขวางทางเข้า - ออก บริเวณสถานีบริการน้ำมันบาจาก สาขากาญจนาภิเษก กม. 41 จังหวัดนนทบุรี
สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารตกหล่นกีดขวางทางเข้า - ออก บริเวณเลขที่ 25/12 ซอยภูมิเวท 15 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารตกหล่นกีดขวางทางเข้า - ออก บริเวณเลขที่ 90/21 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการ (QoS) กรณีจากเหตุเหตุระเบิดภายในโรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) บริเวณโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) ของโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการ ณ โรงพยาบาลสนาม
ขออภัยในความไม่สะดวกยังไม่มีการอบรมและสอบในระหว่างนี้
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 096 886 7623 , 084 756 5537 , 0 2271 0151-60 ต่อ 4153, 4154 ,4156
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4162, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270