หน้าแรก > บริการ > บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ให้บริการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น/วิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน (Citizen Band: CB) ใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม

เอกสารประกอบคำขอ.png

กิจการวิทยุสมัครเล่น.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270