หน้าแรก > บริการ > บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี มีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ เพื่อป้องกันและขจัดการรบกวนระหว่างคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270